Opphald

Du er velkomen til å stikke innom, vere med på omvising for grupper, spise mat, gå turar, overnatte i båten eller bubilen din ....


Gjestehamn


Ved Mjøsvågen Landhandleri er det gjestehamn med tilgang på straum og vatn, med toalett og dusj på land og med butikk og kafe.


Hosanger Dampbåtbryggja er blitt statleg verna friluftsområde etter at Bergen og Omland Friluftsråd overtok etter eit lutlag frå før 1900 eigd av bygdafolk. Her kan du ha korte opphald med båt og elles nytte kaia til rasteplass og friluftsaktivitetear. Kaia skal vera bilfri og av omsyn til dei verna bygningane skal det ikkje nyttast grill.

Se mer


Overnatting


Du kan overnatte i eigen båt og ved Mjøsvårn Landhandleri har dei nokre få bubilplassar. Og om du elles ikkje har kjente i bygda, må du reise ein annan plass for å overnatte.

Se mer


Ledig

Se mer