Opplevingar

Me arbeider for at både me som bur i bygda og tilreisande skal få gode opplevingar ved Mjøsvågen.


Mjøsvågen


Mjøsvågen ligg i tettstaden Hosanger. Fram til 1964 var Hosanger eigen kommune og i fleire år etter vart Hosanger nytta som postadresse. Kyrkja heiter Hosanger kyrkje  og prestegjeldet er Hosanger sokn. Namnet på skulekrinsen var tidlegare Mjøsdalen. No heiter skulen Hosanger Montessoriskule.OpningtiderGjennom året er det ulike opplevingar ved Mjøsvågen, som til dømes julemarknad og sommarutstillingar. Sjå heimesidene og sosiale media for å følgje med.
Omvising for grupper


Kontakt Åse Nilssen på mobil 907 77 756